สายการผลิต


เรามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10,000 ตารางเมตรและมากกว่า 10 สายการผลิตGuizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Guizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1Guizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2Guizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

OEM/ODM

เรามีทีมเทคนิคเกือบ 20 คนและทีมขาย 10 คน เราให้บริการที่กำหนดเองGuizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Guizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

วิจัยและพัฒนา


เรามีทีมเทคนิคเกือบ 20 คนและทีมขาย 10 คนGuizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Guizhou Leed Auto Parts Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

ฝากข้อความ